Skip to main content
Menu
Tickets
Voorwaarden

Voorwaarden

Abonnementen Walibi Holland

Dit zijn de voorwaarden abonnementen van Walibi Holland B.V. (hierna: Walibi Holland). 

De Koper: de Koper is hetzij een consument, hetzij een professionele Koper. Onder een consument wordt verstaan: een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De professionele Koper wordt gedefinieerd als iedere persoon welke niet onder de definitie consument valt. Op de professionele Koper is de ‘Wet Kopen op Afstand’ niet van toepassing.

Abonnementen algemeen

 • Een abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Walibi Holland heeft het recht om naar een identificatie te vragen bij de entree van het park.
 • De abonnementen worden na aankoop zo spoedig mogelijk via de post naar de Koper verzonden. Walibi streeft er naar het abonnement binnen 30 kalenderdagen in het bezit van de koper te stellen. Als jij je Walibi abonnement nog niet hebt ontvangen als je een bezoek wil brengen aan Walibi, vraag dan tijdig een tijdelijke barcode aan via abonnementen@walibiholland.nl. I.v.m. verwerkingstijd kan Walibi niet garanderen dat je binnen een week na aankoop Walibi kan bezoeken.
 • De Koper dient volledige en correcte gegevens op te geven. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het blokkeren van het abonnement. 
 • De abonnementenhouder dient het abonnement bij de entree van het park aan de medewerker bij de abonnementeningang te overleggen. 
 • De abonnementenpassen mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Indien de pas ernstig beschadigd is kan de toegang tot het park geweigerd worden. 
 • De abonnementhouder kan tegen betaling van eenmalig €27,50,- een parkeerabonnement aanschaffen. Het parkeerabonnement geeft de mogelijkheid gedurende het betreffende seizoen waarin het is aangeschaft, gebruik te maken van het parkeerterrein voor één auto per dag, uitsluitend in combinatie met een parkbezoek tijdens de reguliere openingstijden.  
 • Het abonnement is onbeperkt geldig op reguliere openingsdagen en geeft toegang tot Halloween Spooky Days en Halloween Fright Nights in seizoen 2021 met een op voorhand gemaakte reservering op basis van beschikbaarheid. Het is niet mogelijk het park met een abonnement te bezoeken tijdens uitverkochte dagen, evenementen en/of geprivatiseerde dagen, tenzij anders aangegeven. Kijk hier voor de actuele openingsdagen en –tijden.
 • Het is verplicht om online een datum van bezoek te reserveren. Per datum is er een beperkt aantal tickets beschikbaar. Dit kan als gevolg hebben dat jij niet op de dag van jouw voorkeur een bezoek kan brengen aan Walibi. Hiervoor geldt nooit een terugbetalingsregeling.
 • Het is verplicht om op de datum van bezoek het ticket met de reservering én het fysieke Walibi abonnement mee te nemen. Indien de Koper het fysieke Walibi abonnement nog niet heeft ontvangen en zijn of haar tijdelijke barcode heeft gebruikt voor het reserveren, zal de orderbevestiging incl. tijdelijke barcode als tijdelijk abonnement getoond moeten worden aan de entreepoort van Walibi Holland.
 • Walibi Holland behoudt zich het recht voor om voordelen en voorwaarden van de abonnementen gedurende het seizoen te wijzigen. Hiervoor geldt nooit een terugbetalingsregeling. 
 • Het is niet mogelijk het abonnement tussentijds te beëindigen, de Koper heeft geen recht op terugbetaling. 
 • Walibi Holland is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de abonnementenpas. Bij het verliezen van de pas of een ernstig beschadigde pas kan de abonnementenhouder bij de Groepskassa van Walibi Holland een nieuwe pas aanvragen. Hier worden administratiekosten voor in rekening gebracht. De oude pas is per direct ongeldig en de nieuwe pas kan direct gebruikt worden. Om de pas te kunnen vervangen moet de abonnementhouder zelf aanwezig zijn en een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen. 
 • Wanneer een abonnementhouder zijn/haar pas vergeet kan hij/zij alleen toegang tot het park krijgen wanneer de oude pas direct vervangen wordt voor een nieuwe pas. Walibi is gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen. Om de pas te kunnen vervangen moet de abonnementhouder zelf aanwezig zijn en een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen. 
 • Bij oneigenlijk gebruik van het abonnement heeft Walibi het recht de pas in te nemen en het abonnement te blokkeren en heeft de Koper geen recht op terugbetaling. 
 • Bij het betreden van het park gaat de abonnementhouder akkoord met het parkreglement van Walibi Holland. In geval van het niet respecteren van het parkreglement, kan de abonnementspas ingenomen en geblokkeerd worden voor de rest van het seizoen. In dit geval heeft de abonnementhouder geen recht op een compensatie of terugbetaling. 
 • In verband met de veiligheid van de gasten behoudt Walibi Holland zich het recht voor om haar deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen, dit geldt ook voor abonnementhouders. In dit geval heeft de abonnementhouder geen recht op een compensatie of terugbetaling van (reis)kosten.

WALIBI ABONNEMENT

 • Het Walibi abonnement is een regulier abonnement geldig voor één persoon.
 • Het is niet mogelijk passen later toe te voegen aan een reeds geplaatste order.

WALIBI VRIENDEN ABONNEMENT

 • Het Walibi vrienden abonnement is een abonnement voor minimaal 4 personen. Elk persoon ontvangt één Walibi vrienden abonnement.
 • Minimaal 4 passen per order. Het is niet mogelijk passen later toe te voegen aan een reeds geplaatste order.
 • De pashouders hoeven niet per se vrienden te zijn van elkaar. De korting geldt voor een ieder die 4 passen tegelijk aanschaft. 

WALIBI FAMILIE ABONNEMENT

 • Het Walibi familie abonnement is een familieabonnement geldig voor 4 of 5 personen. Elk familielid ontvangt één Walibi familie abonnement.
 • Het Walibi familie abonnement is uitsluitend geldig voor één of twee ouders plus ongehuwde thuiswonende kinderen onder de 21 jaar. Maximaal vijf personen.  Een extra ongehuwd thuiswonend gezinslid van onder de 21 jaar toevoegen voor € 40,- kan bij de Groepskassa gedaan worden op het park. Online is dit helaas niet mogelijk.

KORTING IN WALIBI HOLLAND

 • Op vertoon van je geldige Walibi abonnement krijg je 10% korting op Horeca en Merchandise m.u.v. betaalde attracties, sigaretten en alcohol. De korting is niet geldig i.c.m. andere acties en kortingen binnen Walibi Holland. 

KORTING OP DAGJES UIT

 • Met een Walibi abonnement ontvang je 50% korting op de reguliere volwassenen entreetickets van Parc Astérix, Bellewaerde, Walibi Belgium, Walibi Rhône-Alpes, Futuroscope, Chaplin’s World en Grévin.
 • De korting op andere parken is niet geldig i.c.m. andere acties en/of tickets.  
 • De korting is geldig tijdens de reguliere openingsdagen van het park in 2021. Speciale evenementdagen, zoals Halloween, zijn hierbij uitgesloten. Bekijk de openingsdagen op de website van het betreffende park.  
 • De korting is geldig zolang de (lokale) maatregelen m.b.t. COVID-19 het toelaten. Indien kortingen geannuleerd moeten worden wegens aangescherpte maatregelen zullen de pashouders hiervan op de hoogte gebracht worden. Hiervoor geldt nooit een terugbetalingsregeling.    

 

ADRESGEGEVENS

Walibi Holland Spijkweg 30 8256 RJ Biddinghuizen

Postbus 40 8250 AA Dronten

Tel : +31 (0)321 32 99 99 Fax : +31 (0)321 32 99 95 Email : info@walibiholland.nl