Skip to main content
Menu
Tickets
El Rio

Voorwaarden Abonnementen

Walibi Holland

Dit zijn de voorwaarden abonnementen van Walibi Holland B.V. (hierna: Walibi Holland).

De koper: de koper is hetzij een consument, hetzij een professionele koper. Onder een consument wordt verstaan: een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De professionele koper wordt gedefinieerd als iedere persoon welke niet onder de definitie consument valt. Op de professionele koper is de ‘Wet Kopen op Afstand’ niet van toepassing.

Abonnementen algemeen

 • Een abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Walibi Holland heeft het recht om naar een identificatie te vragen bij de entree van het park.
 • Na ontvangst van de betaling zal het abonnement zo spoedig mogelijk per post naar de koper verzonden worden. De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Gedurende deze periode geldt de aankoopbevestiging als toegangsbewijs. Abonnementen die in de winterperiode van 2019/2020 (november t/m februari) gekocht zijn worden uiterlijk in maart 2020 verzonden, voor de opening van het park
 • De koper dient volledige en correcte gegevens op te geven. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het blokkeren van het abonnement.
 • De abonnementenhouder dient het abonnement bij de entree van het park aan de medewerker bij de abonnementeningang te overleggen.
 • De abonnementenpassen mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Indien de pas ernstig beschadigd is kan de toegang tot het park geweigerd worden.
 • De abonnementhouder kan tegen betaling van €25,- een parkeerabonnement aanschaffen. Het parkeerabonnement geeft de mogelijkheid gebruik te maken van het parkeerterrein voor één auto per dag, uitsluitend in combinatie met een parkbezoek tijdens de reguliere openingstijden. Het parkeerabonnement is geldig t/m 1 november 2020.
 • Het abonnement is geldig op de reguliere openingsdagen tijdens seizoen 2020 incl. de evenementen LEKKERGAAN, Halloween Spooky Days en Halloween Fright Nights.  
 • Het abonnement is niet geldig tijdens andere evenementen die in Walibi Holland worden georganiseerd, indien anders aangegeven;
 • Walibi Holland behoudt zich het recht voor om openingsdagen, -tijden en/of voorwaarden gedurende het seizoen te wijzigen. Hiervoor geldt geen terugbetalingsregeling. Klik hier voor de actuele openingsdagen.
 • Tijdens het seizoen kunnen aanvullende voorwaarden gecommuniceerd worden. Dit gebeurt via onze officiële kanalen.
 • Het is niet mogelijk het abonnement tussentijds te beëindigen, de koper heeft geen recht op terugbetaling.
 • Bij het verliezen van de pas kan de abonnementenhouder bij de Groepskassa van Walibi Holland een nieuwe pas aanvragen. Hier wordt €7,50 aan administratiekosten voor berekend. De oude pas is per direct ongeldig en de nieuwe pas kan direct gebruikt worden. Om de pas te kunnen vervangen moet de abonnementhouder zelf aanwezig zijn en een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen.
 • Wanneer een abonnementhouder zijn/haar pas vergeet kan hij/zij alleen toegang tot het park krijgen wanneer de oude pas direct vervangen wordt voor een nieuwe pas. De kosten hiervoor bedragen €7,50. Om de pas te kunnen vervangen moet de abonnementhouder zelf aanwezig zijn en een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen.
 • Bij oneigenlijk gebruik van het abonnement heeft Walibi het recht de pas in te nemen en het abonnement te blokkeren en heeft de koper geen recht op terugbetaling.
 • In verband met de veiligheid van de gasten behoudt Walibi Holland zich het recht voor om haar deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen, dit geldt ook voor abonnementhouders. Walibi Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventueel gemaakte (reis)kosten.

WALIBI PASS

 • Een abonnement is geldig tijdens reguliere openingsdagen in seizoen 2020 (van 25 mei tot en met 1 november 2020) incl. de evenementen Halloween Spooky Days en Halloween Fright Nights. Overige evenementen zijn uitgesloten.

WALIBI FRIENDS PASS

 • Een abonnement is geldig tijdens reguliere openingsdagen in seizoen 2020 (van 25 mei tot en met 1 november 2020) incl. de evenementen Halloween Spooky Days en Halloween Fright Nights. Overige evenementen zijn uitgesloten.        
 • Minimaal 3 passen per order.   
 • Het is niet mogelijk passen later toe te voegen aan een reeds bestelde order.               
 • De pashouders hoeven niet perse vrienden te zijn van elkaar. De korting geldt voor een ieder die 3 passen tegelijk aanschaft.

WALIBI FAMILY PASS

 • Een abonnement is geldig tijdens reguliere openingsdagen in seizoen 2020 (van 25 mei tot en met 1 november 2020) incl. de evenementen Halloween Spooky Days en Halloween Fright Nights. Overige evenementen zijn uitgesloten.
 • De Walibi Family pas is uitsluitend geldig voor één of twee ouders plus alle ongehuwde thuiswonende kinderen onder de 21 jaar. Maximaal vijf personen. Het zesde gezinslid of meer betaalt € 40,- per persoon extra. Een extra gezinslid toevoegen voor 40 euro kan bij de Groepskassa gedaan worden op het park. Online is dit helaas niet mogelijk.

KORTING IN WALIBI HOLLAND

 • Op vertoon van je geldige Walibi-abonnement krijg je 10% korting op Horeca en Retail m.u.v. betaalde attracties, sigaretten en alcohol. De korting is niet geldig i.c.m. andere acties en kortingen binnen Walibi Holland. 

VOORWAARDEN KORTINGEN OP ANDERE PARKEN

Vanwege de huidige situatie hebben we samen met de deelnemende parken besloten dat de korting op tickets voor andere parken komt te vervallen.

 

ADRESGEGEVENS

Walibi Holland Spijkweg 30 8256 RJ Biddinghuizen

Postbus 40 8250 AA Dronten

Tel : +31 (0)321 32 99 99 Fax : +31 (0)321 32 99 95 Email : info@walibiholland.nl