Skip to main content
Menu
Tickets
Meld een zwakke plek

Meld een zwakke plek

Responsible disclosure

Bij Walibi Holland vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Helaas kan het voorkomen, ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen, dat er een zwakke plek te vinden is.

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden dan horen we dit graag zo snel mogelijk zodat we gepaste maatregelen kunnen treffen hiervoor. Wij willen graag met je samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Hoe kan je een zwakke plek bij ons melden? We vragen je:

 • Je bevindingen graag als eerste te mailen naar security-alert@walibiholland.nl
 • Het gevonden probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om de zwakke plek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via de zwakke plek na het oplossen te verwijderen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Om voldoende informatie door te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is een URL en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven aan jou:

 • Wij reageren binnen 4 dagen op je melding met onze beoordeling van de specifieke melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als je je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden ondernemen wij geen juridische stappen tegen jou als melder.
 • Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, je naam vermelden als de ontdekker.
 • Als dank voor je hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van de zwakke plek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem, nadat het is opgelost.

Met dank aan Floor Terra voor zijn voorbeeldtekst op http://responsibledisclosure.nl/