Skip to main content
Menu
Tickets

Verzoek tot verwijdering gegevens

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, door te geven of te laten overmaken aan derden, een beperking van de verwerking te verkrijgen of u te verzetten tegen een dergelijke verwerking. Wij zullen uw verzoek inwilligen onder voorbehoud van de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Gebruik onderstaande knop om van dit recht gebruik te maken.