Voorwaarden abonnementen 2018 Walibi Holland

Dit zijn de voorwaarden abonnementen van Walibi Holland B.V. (hierna: Walibi Holland).

De koper: de koper is hetzij een consument, hetzij een professionele koper. Onder een consument wordt verstaan: een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De professionele koper wordt gedefinieerd als iedere persoon welke niet onder de definitie consument valt. Op de professionele koper is de ‘Wet Kopen op Afstand’ niet van toepassing.

ABONNEMENTEN ALGEMEEN

 • Een abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Walibi Holland heeft het recht om naar een identificatie te vragen bij de entree van het park.
 • Na ontvangst van de betaling zal het abonnement zo spoedig mogelijk per post naar de koper verzonden worden. De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Gedurende deze periode geldt de aankoopbevestiging als toegangsbewijs. Abonnementen die in de winterperiode van 2017 (oktober t/m februari) gekocht zijn worden vanaf maart 2018 verzonden.
 • De koper dient volledige en correcte gegevens op te geven. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het blokkeren van het abonnement.
 • De abonnementenhouder dient het abonnement bij de entree van het park aan de medewerker bij de abonnementeningang te overleggen.
 • De abonnementenpassen mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Indien de pas ernstig beschadigd is kan de toegang tot het park geweigerd worden.
 • De abonnementhouder kan tegen betaling van €17,- een parkeerabonnement aanschaffen. Het parkeerabonnement geeft de mogelijkheid gebruik te maken van het parkeerterrein voor één auto per dag, uitsluitend in combinatie met een parkbezoek tijdens de reguliere openingstijden. Het parkeerabonnement is geldig t/m 28 oktober 2018.
 • De abonnementen zijn uitsluitend geldig tijdens de normale openingstijden van Walibi Holland en tijdens Halloween Fright Nights. Buiten het reguliere seizoen  zijn de abonnementen niet geldig.
 • Walibi Holland behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of tijden gedurende het seizoen te wijzigen. Hiervoor geldt geen terugbetalingsregeling.
 • Het is niet mogelijk het abonnement tussentijds te beëindigen, de koper heeft geen recht op terugbetaling.
 • Bij het verliezen van de pas kan de abonnementenhouder bij de Groepskassa van Walibi Holland een nieuwe pas aanvragen. Hier wordt €7,50 aan administratiekosten voor berekend. De oude pas is per direct ongeldig en de nieuwe pas kan direct gebruikt worden. Om de pas te kunnen vervangen moet de abonnementhouder zelf aanwezig zijn en een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen.
 • Wanneer een abonnementhouder zijn/haar pas vergeet kan hij/zij alleen toegang tot het park krijgen wanneer de oude pas direct vervangen wordt voor een nieuwe pas. De kosten hiervoor bedragen €7,50. Om de pas te kunnen vervangen moet de abonnementhouder zelf aanwezig zijn en een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen.
 • Bij oneigenlijk gebruik van het abonnement heeft Walibi het recht de pas in te nemen en het abonnement te blokkeren en heeft de koper geen recht op terugbetaling.
 • In verband met de veiligheid van de gasten behoudt Walibi Holland zich het recht voor om haar deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen, dit geldt ook voor abonnementhouders. Walibi Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventueel gemaakte (reis)kosten.

WALIBI PAS

 • Een abonnement is het hele seizoen 2018 (van 30 maart tot en met 28 oktober 2018) geldig.

WALIBI FAMILY PAS

 • Een abonnement is het hele seizoen 2018 (van 30 maart tot en met 28 oktober 2018) geldig.
 • De Walibi Family pas is uitsluitend geldig voor één of twee ouders plus alle ongehuwde thuiswonende kinderen onder de 21 jaar. Maximaal vijf personen. Het zesde gezinslid of meer betaalt € 25,- per persoon extra. Een extra gezinslid toevoegen voor 25 euro kan bij de Groepskassa gedaan worden op het park. Online is dit helaas niet mogelijk.

WALIBI FRIENDS PAS

 • Een abonnement is het hele seizoen 2018 (van 30 maart tot en met 28 oktober 2018) geldig.
 • Minimaal 3 passen per order.
 • Het is niet mogelijk passen later toe te voegen aan een reeds bestelde order.

ADRESGEGEVENS

Walibi Holland
Spijkweg 30
8256 RJ Biddinghuizen

Postbus 40
8250 AA Dronten

Tel : +31 (0)321 32 99 99
Fax : +31 (0)321 32 99 95
Email : info@walibiholland.nl