Privacyverklaring

Walibi Holland respecteert de privacy van haar bezoekers en gebruikers. Walibi Holland houdt zich hiervoor aan de geldende wetgeving. In dit privacy statement vind je informatie vinden over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens en waarvoor wij deze verwerken.

1. Contactgegevens en identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

Walibi Holland is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens zoals deze beschreven zijn in dit privacy disclaimer/statement. Walibi Holland B.V. (KVK: 55753728) is gevestigd aan de Spijkweg 30, 8256 RJ te Biddinghuizen, Nederland.

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Walibi Holland kan in verschillende categorieën persoonsgegevens verzamelen. Dit is afhankelijk van de soort dienst of product die je afneemt, dit kunnen zijn:

a. Algemene contactgegevens

Walibi Holland kan bijvoorbeeld jouw naam, geslacht geboortedatum of het land waar je woont verzamelen.

b. Informatie over aankopen

Wanneer jij bij ons een entreebewijs koopt, een abonnement afsluit of een verblijf boekt verwerken wij deze gegevens. Deze gegevens bevatten informatie over de product(en) of dienst(en) die jij hebt gekocht.

c. Informatie voor het sollicitatieproces bij Walibi Holland

Wanneer je bij Walibi Holland solliciteert voor een baan of stageplek kunnen we jou tijdens dit proces vragen naar persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je werkhistorie maar    ook algemene contactgegevens.

d. Beeldmateriaal

Walibi Holland heeft vanwege veiligheidsredenen videocamera’s hangen in het gehele park en Walibi Village. Ook worden bij sommige attracties foto’s van de bezoeker gemaakt, deze worden voor commerciële doeleinden gebruikt. Daarnaast worden de afbeeldingen die verbonden zijn aan abonnementen bewaard.

e. informatie afkomstig van social media

Wanneer je inlogt met een account van een sociaal netwerk (bijvoorbeeld Instagram of Facebook) op een van onze diensten, kunnen wij informatie ontvangen over jouw sociaal netwerk profiel zoals bijvoorbeeld contactgegevens en interesses. Voor meer informatie over hoe wij deze gegevens ontvangen van de social netwerk providers en over hoe jij jouw instellingen kunt wijzigen, verwijzen we je naar de website van de desbetreffende social network provider. Een overzicht hiervan vind je hieronder.

f. Informatie afkomstig van onze digitale media.

Wanneer je onze website of app gebruikt, kunnen we jouw IP-adres, besturingssysteem, type browser, je koopgedrag en transactiegegevens vastleggen.

g. Cookies en andere vergelijkbare technologieën

Wanneer je gebruik maakt van onze website(s) of mobiele app verzamelen wij informatie door middel van cookies en soortgelijke technieken. Je kunt via onze cookie-melding aangeven of jij wilt dat er cookies geplaatst mogen worden. Je kunt jouw voorkeur altijd aanpassen via onze cookieverklaring pagina.

Door middel van Google Analytics worden op onze website(s) geanonimiseerde gegevens verzameld over jouw surfgedrag. Deze gegevens geven ons inzichten over de bezoekers en hoe jij de website gebruikt. Op basis van deze gegevens maken wij beslissingen om de website te optimaliseren. Om deze verwerking goed uit te voeren hebben we o.a. een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en hebben wij alle mogelijkheden die Google aanbiedt om gegevens te delen uitgezet.

Wil jij niet dat jouw gegevens naar Google Analytics worden gestuurd, dan kun je gebruik maken van de Google Analytics opt-out browser add-on. Deze add-on voorkomt dat de Javascript code(s) van Google Analytics (bv. analytics.js, ga.js en dc.js) op de website worden uitgevoerd. Voor meer informatie over cookies en welke wij kunnen plaatsen verwijzen we je naar onze cookieverklaring.

h. Communicatie

Wanneer jij Walibi Holland een bericht stuurt via social media of een e-mail stuurt leggen wij deze communicatie vast. Tevens wanneer je ons belt leggen wij jouw vragen en/of klachten vast in onze database. Daarnaast kunnen wij de telefoongesprekken vastleggen voor trainingsdoeleinden of ter voorkoming en/of bestrijden van fraude.

3. Hoe verzamelen wij jouw gegevens?

Walibi Holland kan jouw persoonsgegevens op verschillende manieren verkrijgen. Bijvoorbeeld wanneer je een toegangsticket bij ons koopt of een abonnement afsluit. Maar ook wanneer je bij ons solliciteert, inschrijft voor onze nieuwsbrief of via social media met ons communiceert.

We verzamelen alleen gegevens op basis van de grondslagen die vermeld zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4. Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?

Walibi Holland verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor een rechtsgrond voor aanwezig is. Deze rechtsgronden kunnen op basis zijn van toestemming, het sluiten van een overeenkomst (en de aanloop hiernaartoe) of vanwege gerechtvaardigd belang. Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

a. Naleving van wet en regelgeving

Walibi Holland kan wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens te verzamelen om naleving van wet en regelgeving te kunnen faciliteren.

b. Sollicitatieprocedure

Wanneer je solliciteert voor een baan of stageplek bij Walibi Holland verwerken we jouw gegevens enkel die relevant zijn voor sollicitatieprocedure.

c. Gerichte marketingacties

d. Onderzoek

We gebruiken gegevens over bijvoorbeeld het gebruik van onze diensten en social media. Maar ook gegevens over website om onderzoek te doen naar het o.a. het gedrag en voorkeuren van onze gebruikers. We kunnen verschillende soorten gegevens combineren en analyseren. Hiervoor gebruiken wij geen namen of andere gegevens die rechtsreeks identificeerbaar zijn naar een natuurlijk persoon.

e. Communicatie en het onderhouden van contact

Jouw contactgegevens gebruiken we om met je te communiceren en het onderhouden van contact met betrekking tot bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen of het afhandelen van klachten.

f. Leveren van diensten

We gebruiken jouw gegevens om jouw aankoop of boeking te kunnen afhandelen. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld jouw contactgegevens.

5. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Walibi Holland bewaart jouw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de doeleinden die benoemd zijn in dit privacy statement of voor zover dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving.

6. Hoe beveiligen en bewaren wij jouw gegevens?

Walibi Holland neemt de benodigde organisatorische en technische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik en/of verlies.

Zo maken wij gebruik van SSL-certificaten om een beveiligde verbinding te creëren tussen jou en de website. Daarnaast beschermen wij onze systemen tegen malware, virussen en andere hacking software en voeren wij regelmatig automatische veiligheidsscans uit.

7. Vrijgeven of delen van gegevens met derden partijen

Walibi Holland kan jouw persoonsgegevens delen of vrijgeven met derde partijen. Bijvoorbeeld voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derde partijen zoals marketingbureaus, socialnetwerkproviders en betaalproviders. Met al deze derde partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten en hierdoor zijn zij verplicht om jouw gegevens voldoende te beschermen en deze alleen te verwerken hoe wij dit hebben aangegeven in de verwerkersovereenkomst.

Onze website(s) en (mobiele) app kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden. Wanneer je deze koppeling volgt verlaat je de website of app van Walibi Holland. Dit privacy statement/disclaimer is niet van toepassing op websites of mobiele apps van derden. Voor meer informatie over hoe deze derden omgaan met jouw persoonsgegevens bekijk hiervoor hun privacy statement.

Daarnaast kunnen wij verplicht worden door overheidsinstanties om gegevens te delen. Bijvoorbeeld als je bent betrokken bij een incident in het park. Tevens zijn derde partijen die toegang nodig hebben tot je gegevens verplicht om zowel technische  passende als organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen.

8. Wat zijn jouw rechten?

Jij hebt op basis van de wet recht om bepaalde rechten uit te oefenen. Zo heb jij recht op inzage en rectificatie van jouw gegevens. Daarnaast heb jij recht op verwijdering van jouw gegevens mits deze gegevens niet meer relevant zijn.

Wil jij beroep doen op ieder recht dat je volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt? Hiervoor kun je een schriftelijk een verzoek indienen via privacy@walibiholland.nl of een brief te schrijven naar Walibi Holland B.V., t.a.v. Privacy Officer, Spijkweg 30, 8256 RJ Biddinghuizen, Nederland.

Tevens kun je via privacy@walibiholland.nl eventuele opmerkingen, vragen of klachten sturen die je hebt over dit privacy statement. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Walibi Holland is Stephane Dury.

9. Hoe houden wij dit privacy statement bij?

Wij herzien voortdurend dit privacy statement en publiceren wijzingen direct op deze webpagina.